កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

លោកអ្នកអាចមាន
អនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់

ឆ្ពោះទៅកាន់សក្ដានុពលកំពូលជាមួយការអប់រំ
នៅ E2STEM EDUCATION

កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM EDUCATION

តើ​​ E2STEM ជាអ្វី?

E2STEM Cambodia

ចក្ខុវិស័យ បេសកម្ម និងគុណតម្លៃស្នូលនានារបស់យើង

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការមនុស្សជំនាន់ថ្មីដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យស្ទែម (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា) ជាមួយសមត្ថភាពក្នុងជំនាញសតវត្សទី២១ ក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់។ ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅនេះ។

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

បណ្តុះបណ្តាលយុវជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាអ្នកអាជីពខាងស្តឹមដែលនឹងកែប្រែមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយ

បេសកម្មរបស់យើង

បណ្តុះបណ្តាលឲ្យបាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិឲ្យបាន ១០០០ នាក់នៅបំណាច់ឆ្នាំ ២០២៨

គុណតម្លៃស្នូល

 

ផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍន៍៖

យើងជឿថាយើងអាចអភិវឌ្ឍតាមរយៈការប្រឹងប្រែងនិងការព្យាយាមតស៊ូ៊។ ​

 

ការផ្តោតលើលទ្ធផល៖

យើងផ្តោតទៅលើការសម្រេចបានទៅលើគោលដៅឬលិទ្ធផល។

 

ទំនួលខុសត្រូវ៖

យើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្នកដែលរួមចំនែក។

 

ការសិក្សា៖

យើងបង្វឹកខ្លួនយើងជាមួយនិងជំនាញនៃការរៀនដើម្បីអោយក្លាយខ្លួនជាអ្នកដែលរៀនមិនចេះចប់។

 

បំនិនជីវិត៖

ការគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងអោយមានប្រសិទ្ធិភាព។

 

ជំនាញជាអ្នកដឹកនាំ៖

ការដឹកនាំខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃនៅក្នុងការរៀន។

 

សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ៖

យើងចូលរួមចំណែកទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដ៏ទៃ។

ការអប់រំគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់មនុស្សផ្សេងៗទៀត និងកែប្រែមុខមាត់របស់សហគមន៍ និងពិភពលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន គឺប្រសើរជាងពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលមកកាន់ពិភពលោកនេះទៅទៀត។

Marian Wright Edelman

Dr Seet Ai Mee, Founder

លោកស្រីបណ្ឌិត Seet Ai Mee, ស្ថាបនិក/នាយិកា
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំ សិង្ហបុរី

គឺផ្តើមចេញពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទស្សនៈវិស័យមុតមាំក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយូរអង្វែងមួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំស្តឹមដល់និស្សិតទាំងអស់។

គឺផ្តើមចេញពីប្រទេសមួយដែលមានទស្សនៈវិស័យប្រកបដោយមហិច្ឆិតាដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រឹតខ្ពស់មិនឲ្យហួសឆ្នាំ ២០៣០។

ផ្តើមចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដ៏មានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ពួកយើងគឺ

ដៃគូរវាងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជន ពោលគឺរវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា អង្គការអប់រំ E2STEM។

ជាសាលាជំនាន់ថ្មីខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានាំមកជូនប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជានូវការរៀននិងបង្រៀនដែលទំនើបនិងល្អជាងគេបង្អស់ខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា ពោលគឺស្តឹម។

គោលដៅរបស់យើង

បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលប្រថ្នាចង់យល់ប្រទេសកម្ពុជាមួយ ក៏ដូចជាដែលមានក្តីសុបិន្តចង់ឃើញពិភពលោកមួយដែលប្រសើជាងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីក្លាយខ្លួនពួកគេទៅជានិស្សិតដែលរៀននិងគិតបានដោយឯករាជ្យ ហើយក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជានាពេលអនាគត។

Ministry of Education, Youth & Sports, Cambodia

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសាលាអប់រំ E2STEM Education កម្ពុជា។

(សម្រាប់ផ្នែកចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមអូសទៅនាទី ៣០៖៣០)