កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

ហេតុផលដែលយើងត្រូវការការសហការពីលោក លោកស្រី

យើងចង់បានគ្រូដែលមានការតាំងចិត្ត និងមានគុណវុឌ្ឍច្បាស់លាស់

IMG_1407
teacher
IMG_833333333333

យើងចង់ផ្តល់នូវបរិយាកាសរៀនសូត្រដែលអំណោយផលដល់បុគ្គលិក និងសិស្សានុសិស្សរបស់យើង

classroom today
The old classroom
library today
The under-resourced library
toilet today
The toilet as it is today

យើងចង់ផ្តល់សម្ភារៈឧបទេសទាក់ទងការបង្រៀន និងការរៀនដែលមានគុណភាពល្អ

science lab
A modern science lab
library
A well-stocked library
computer
Up-to-date learning resources

របៀបបរិច្ចាគដល់យើងខ្ញុំ

សូមលោក លោកស្រីមេត្តាជូនដំណឹងឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់ការផ្ទេរប្រាក់របស់លោក លោកស្រីផង ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនលោក លោកស្រីវិញថាយើងបានទទួលហើយឬទេ។

ការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ិនធឺណែតក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី

Select “Maybank” or “Malayan Banking Berhad” and input Corporate A/c No: 04181064642

ការផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសសិង្ហបុរី

  • Swift Code: MBBESGS2
  • Bank Name: Malayan Banking Berhad
  • Bank Address: 247 Holland Avenue Singapore 278979
  • Corporate Account No: 04181064642

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  • Cheque/bank draft made payable to: E2STEM EDUCATION LTD
  • Bank Name: Phillip Bank
  • Bank Address: No. 27DEF, Preah Monivong Blvd, Srah Chork, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
  • Account No.: 00005/02/000129/09