កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

ពួកយើងត្រូវការការសហការពីលោក លោកស្រី

១​​ អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្ស

*សិស្សគឺជាបេះដូងនៃសាលាអ៊ីធូស្ទឹម ៨០%នៃសិស្សសរុបគឺមកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ។

*ផ្ដល់ជាជំនួយដល់សិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រ។

*ដោយការគោរពសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងជាមួយការផ្ដល់ជាជំនួយសូមចុចលើLinkខាងក្រោម

https://drive.google.com/file/d/1zD10xe_FujO50D7uz-X1sCQcAzAUvTZO/view?usp=sharing

IMG_1514
IMG_2979999

២​ ការ​ហ្វឹកហាត់ និងការអភិវឌ្ឍន៏ចំណេះដឹង​សម្រាប់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

IMG_20190219_163512
IMG_20190219_174206

៣ ធនធានសម្រាប់បរិស្ថានសិក្សាល្អ

classroom today
IMG_2997
IMG_1329

របៀបបរិច្ចាគដល់យើងខ្ញុំ

សូមលោក លោកស្រីមេត្តាជូនដំណឹងឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់ការផ្ទេរប្រាក់របស់លោក លោកស្រីផង ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនលោក លោកស្រីវិញថាយើងបានទទួលហើយឬទេ។

ការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ិនធឺណែតក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី

Select “Maybank” or “Malayan Banking Berhad” and input Corporate A/c No: 04181064642

ការផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសសិង្ហបុរី

  • Swift Code: MBBESGS2
  • Bank Name: Malayan Banking Berhad
  • Bank Address: 247 Holland Avenue Singapore 278979
  • Corporate Account No: 04181064642

សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  • Cheque/bank draft made payable to: E2STEM EDUCATION LTD
  • Bank Name: Phillip Bank
  • Bank Address: No. 27DEF, Preah Monivong Blvd, Srah Chork, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
  • Account No.: 019002897